MENTALNO ZDRAVLjE I PROBLEMI MLADIH DANAS

Mentalno zdravlje mladih, odnosno adolescenata i omladine, nije neka posebna medicinska grana, ali svakako zaslužuje veliku pažnju cele zdravstvene službe i čitavog našeg društva, jer se radi kategoriji stanovništva, koje predstavlja budućnost naše zemlje i naroda. Mentalno zdravlje mladih danas obuhvata pre svega pravilan psihofizički razvoj mladih, njihovih potencijala i mogućnosti, jačanje snaga njihovih ličnosti i izdržljivosti, otpornosti na stresove, radi uspešnog izbora zanimanja i izbora partnera ili partnerke za formiranje porodice, kao i preuzimanja drugih novih uloga, koje ih čekaju u ličnom životu i u izgradnji našeg društva.

Veliki broj mladih, i pored problema i teškoća svih vrsta, uglavnom se dobro nosi sa njima i uglavnom uspešno ostvaruje sve svoje uloge u životu, ali se kod mnogih mladih osoba mogu sagledati brojni problemi mentalnog zdravlja, koji pretstavljaju poremećaje ponašanja i bez sumnje vode u ozbiljnije mentalne poremećaje i bolesti. Rizici ili problemi, koji vode ka poremećajima mentalnog zdravlja, postaju sve brojniji danas, u uslovima savremenog načina življenja, i determinisani su teškoćama i problemima razvoja savremenog društva, u svim njegovim aspektima.

Osnovni problemi jesu nedostatak smisla za življenjem, otuđenost među mladima, strahovanja od budućnosti, problemi i teškoće u izboru zanimanja, nesnalaženje u životnim ulogama, sukobi sa roditeljima, nasilje među vršnjacima, nasilje u porodicama, problemi u pronalaženju partnera ili partnerke, ljubavne površne veze kratkog trajanja, ljubavne krize i razočarenja, sklonost ka zameni dana za noć, da se noću živi a danju spava, da se izbegavaju bilo kakve obaveze, da postoji zastoj u svemu što se radi, sa otsustvom ili padom motivacije, sklonosti ka preteranom uživanju alkoholnih pića, pušenju duvana i cigareta, marihuane, hašiša, heroina, kokaina i psihodeličnih i novih sintetičkih droga, kockanja, igranje igrica na telefonima i kompjuterima, povremena neumerena pijenja alkoholnih pića na žurkama, proslavama punoletstva i svadbama, kao i mnogi drugi. Neki od mladih, odlaze bez bilo kakve pripreme i pomoći, u inostranstvo, u nepoznato, sa velikim rizicima po zdravlje i život, da bi pronašli svoj pravac i životni put, gde bivaju izloženi mnogim nedaća- ma i problemima. Kod mladih prisutne su kriza morala i kriza duhovnosti. Sve navedeno, praćeno je različitim pojavnim oblicima patnji, najčešće dugog trajanja, sa propratnim anksioznim i depresivnim reakcijama, padom samopoštovanja i samo cenjenja, i urušavanja mentalnog zdravlja, pa se neretko upada u situacije iz kojih nema lakog i brzog izlaza i oporavka.

Ima se utisak da danas mladi nemaju svoje ideale, da se ne ugledaju na naše uspešne sportiste, košarkaše, odbojkaše, vaterpoliste i tenisere i druge, nemaju skoro nika-kva saznanja o uspešnim i svetski značajnim našim velikanima, Tesli, Pupinu i Milankoviću, i drugim našim uspešnim ljudima, niti poznaju vrline slavnih ratnika iz Velikog i drugih ratova, koji su pokazivali jaku i čvrstu volju, visok moral, dostojanstvo, heroizam i čast, koji su prebrodili sve životne krize, opstali, oslobodili i sačuvali našu otadžbinu. Posedovanje ovakvih saznanja, o svojim velikanima, kao i saznanja o uspešnim stručnjacima, kao i običnim našim vrednim ljudima, seljacima, koji u borbi sa prirodom uspešno privređuju i daju velike doprnose, nesumljivo mogu da pretstavljaju temelj sigurnosti, stabilnosti i ponosa svake ličnosti, a posebno mladih generacija u našoj zemlji. Svetli primeri usprešnog i moralnog ponašanja naših ljudi iz ranijih i sadašnjih generacija, pretstavljaju pozitivan primer i model za identifikaciju mladih danas, i mogu im pomoći da uspešno razvijaju svoje potencijale, ostvare svoje želje i nađu zadovoljstva u životu. Danas u svetu pa i kod nas, ne samo stabilno mentalno zdravlje i zrelost ličnosti, već njihovi posebni kvaliteti, sa visokom motivacijom i jakom voljom pretstavljaju preuslov uspešnosti u svim sferama života.

preuzeto sa Resavski Postonosa