Deset godina u vrhu svetske psihoterapije

AKADEMIK ZORAN J. VOJIĆ

Godine 2007. prof. dr Zoran J. Vojić, psihoterapeut i psihijatar, preko Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, obavešten je da mu je najviše telo Svetske asocijacije za psihoterapiju, Trening komitet svetske organizacije, dodelio najviše priznanje, Svetski sertifikat za psihoterapiju.

Pored njegovog imena, na listi Svetske asocijacije za psihoterapiju, stoji – zastava Srbije, pruža mu velike mogućnosti i preporučuje da radi u svim zemljama sveta. Svetska organizacija za psihoterapiju počela je sa radom početkom 2007. godine, i među prvima, donela je odluku da se ovo visoko priznanje dodeli našem prof. dr Zoranu J. Vojiću, kao dvadesetom po redu. Pre toga, 2002. godine, dobio je Jugoslovenski sertifikat od strane Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta Srbije, da bi za svoj uspešan rad, od strane Evropske asocijacije dobio 2004. godine i Evropski sertifikat za psihoterapiju.

Danas u svetu, u svim zemljama ima oko 200.000 psihoterapeuta, koji su organizovani u svoje nacionalne organizacije, kao i po svim kontinentima (Evropska i Azijska asocijacija za psihoterapiju), dok se sada, deset godina posle nastanka Svetske asocijacije za psihoterapiju, na njenom zvaničnom sajtu (www.worldpsyche.org) nalazi samo 246 imena svetski priznatih psihoterapeuta, pored čijih imena stoje nacionalne zastave država, kojima pripadaju, i koji su među najuglednijima u svojim zemljama.

Potrebno je pomenuti da je prof. dr Zoran J. Vojić, psihijatar i psihoterapeut, prvi subspecijalista za psihoterapiju odraslih – nakon edukacije na Medicinskom fakultetu u Beogradu (1979 -1983), prvi u VMA. Zatim je 1985. godine doktorirao iz psihoterapije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a 1989. izabran u zvanje docenta mentalne higijene na VMA.

Kao ugledan i vrstan stručnjak sa VMA, po pozivu Katedre za psihijatriju Medicinskog Fakulteta u Beogradu, predavao je psihoterapiju na postdiplomskim studijama, na smerovima, subspecijalizaciji za psihoterapiju, magisterijumu za psihoterapiju i magisterijumu za socijalnu psihijatriju, tokom šest godina (1989 – 1996) Takođe, od 2004. do 2007. godine, po pozivu Katedre za psihologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, na postdiplomskim studijama iz psihoterapije, predavao je psihoterapiju psihosomatskih poremećaja i oboljenja i etiku. Predavao je i u Centru za mir i razvoj Univerziteta Ujedinjenih Nacija, i na još nekoliko univerziteta.

Održao je veliki broj predavanja u domovima kulture i bibliotekama, po celoj zemlji, sa interesantnim temama iz oblasti čuvanja i unapređenja duševnog i telesnog zdravlja, radi podizanja zdravstvene kulture stanovništva na viši nivo. Posebnu pažnju posvetio je izučavanju uloge Kraljevske srpske vojske u Velikom ratu, uloge stanovništva, uloge savezničkih misija i duhovnosti. Za svoj uspešan i patriotski rad primio je brojne zahvalnice i odlikovanja. Svoj radni vek proveo je na Vojnomedicinskoj akademiji, na Institutu za mentalno zdravlje. Nosi čin pukovnika, a penzionisan je 1993. godine. Dana 22.11.2016. izabran je za akademika Srpske Kraljevske Akademije Inovacionih Nauka u Beogradu. Živi i radi u Svilajncu, i u Beogradu.

Čestitamo ovaj JUBILEJ našem dragom dr Zoranu, našem sugrađaninu, koji je i pored mnogih privlačnih ponuda, ostao da živi i radi u svojoj zemlji, i deli sudbinu svih, kao patriota. Želimo mu dobro zdravlje i mnoge godine stvaralačkog rada, na dobrobit svih nas.

Brana Živković