Prof. dr ZORAN VOJIĆ POSTAO AKADEMIK SRPSKE KRALjEVSKE AKADEMIJE

U Beogradu je 22. novembra 2016. godine prof. dr Zoran Vojić iz Svilajnca postao dopisni član Srpske kraljevske akademije inovacionih nauka. Njegov mentor, akademik prof. dr Svetomir Stožinić, pred velikim brojem akademika, u najkraćem je istakao POSEBNOST KANDIDATA. Ukupno naučna, istraživačka, stručna i obrazovna delatnost kojima je on bio posvećen u svom dugogodišnjem radu, čine ga posebnim kandidatom zaslužnim da bude biran za člana SKAIN-a. Nastavite sa čitanjem

U SUSRET JUBILEJU

Deset godina u vrhu svetske psihoterapije
AKADEMIK ZORAN J. VOJIĆ

Davne 2007, tada prof.dr. Zoran J. Vojić, psihoterapeut i psihijatar, na preko Predsedništva Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije, obavešten je da mu je najviše telo Svetske Asocijacije za Psihoterapiju, Trening Komitet Svetske Organizacije, dodelio najviše priznanje, Svetski sertifikat za psihoterapiju. Pored njegovog imena, na Listi Svetske Asocijacije za Psihoterapiju, stoji – Zastava Srbije, pruža mu velike mogućnosti i preporučuje da radi u svim zemljama sveta. Nastavite sa čitanjem