Psihoanalitička psihosomatska psihoterapija

Psihoanalitička psihosomatska psihoterapija je u svojoj suštini Psihoanalitička psihoterapija psihosomatski orijentisana.

Tehnika psihoanalitičke psihosomatske psihoterapije bazira na osnovama učenja Pariske psihosomatske škole Pjera Martija, njegovih saradnika i sledbenika koji su pokazali njenu efikasnost u praksi pa se primenjuje vise decenija u Francuskoj.

Program edukacije obuhvata teorijske osnove psihoanalitičke psihoterapije i psihosomatske medicine, praktičan rad na sebi, rad sa pacijentima, kao i rad u grupama (grupna supervizija).

Tako se dobijaju – zvanja :

Savetnik u psihoanalitičkoj psihosomatskoj psihoterapiji (osnovni nivo) u trajanju 2 prve godine edukacije, i Psihoterapeut psihoanalitičke psihosomatske psihoterapije (napredni nivo) u trajanju od naredne 2 godine.

Edukacija traje ukupno četiri godine edukacije.

Program zadovoljava visoke standade teorije, prakse i etike Trening komiteta EAP-a, prihvaćen od strane Predsedništva Saveza društava psihoterapeuta, i ima prohodnost za dobijanje Nacionalnog sertifikata za psihoterapiju Saveza društava psihoterapeuta Srbije i Evropskog sertifikata za psihoterapiju Evropske asocijacije za psihoterapiju.