Antistresni program

Moderna savremena medicina uči čoveka kako se treba boriti i prevazići aktuelni permanentni stres i njegove posledice, koji  svakodnevno iscrpljuje i iznurava ljude danas u svetu.

Neophodno je savremenog i ugroženog čoveka naučiti, kako i na koji način može izbeći konflikte, depresonifikaciju otuđenje, emocionalnu prenapregnutost ili nestabilnost, što može odložiti ili sprečiti pojavu povišenog krvnog pritiska ili dijabetesa, a sa njima i preranu pojavu arterioskleroze, srčanog udara, moždanog infarkta ili šloga i niz drugih ozbiljnih komplikacija.

Savremenog čoveka treba naučiti kako da se ponaša prema savremenom stresu, kako da ga prepozna, kako da ga izbegne, a kada već nastupi njegovo negativno delovanje, kako da umanji ili otkloni posledice.

Potrebno je ljude naučiti stvaranju i održavanju pozitivnog odnosa prema sebi i sopstvenom zdravlju, buđenju i jačanju vrlina kao što su disciplinovanost, upornost i odlučnost, primeni vežbi i saveta u okviru sprovođenja antistresnog programa, koji edukovani terapeut, vodi bilo individualno ili u grupi.

Edukacija za terapeute traje obavlja se prema  posebnom programu. Namenjena je lekarima, psiholozima, socijalnim radnicima, medicinskim sestrama i tehničarima. Postoje, početni, srednji i viši stepen.