O udruženju

Udruženje psihoanalitičkih psihosomatskih psihoterapeuta je stručna, društvena organizacija, građana, lekara, psihologa, stručnjaka srodnih disciplina i svih drugih grašana, koji su prihvatili ciljeve i žele da rade na očuvanju i unapredjenju zdravlja, prevenciji stresnih reakcija, psihosomatskih poremećaja i oboljenja stanovništva.

Psihoanalitička psihoterapija psihosomatski orijentisana je savremeni oblik psihoterapije koji obuhvata teoriju i metodologiju rada te kroz terapijski odnos sa klijentima, nalazi primenu kako u terapiji tako i prevenciji psihosomatskih poremećaja i oboljenja kod pojedinaca, porodica ili u zajednici. Pored nje, razvija i primenjuje psihoanalitičku suportivnu psihoterapiju, autogeni trening po Šulcu, progresivnu mišićnu relaksaciju po Džekobsonu, logoterapiju, art terapiju, biblioterapiju i druge, koje su se pokazale delotvornim u terapiji i prevenciji psihosomatskih poremećaja i oboljenja.

Primena psihoterapija i drugih terapija, usko je povezana sa svim područjima savremene psihosomatske medicine, te s obzirom na svu kompleksnost etiopatogeneze, dijagnostike, toka i ishoda tih poremećaja i oboljenja, sve više se primenjuje integrativni pristup različitih tehnika u kliničkom terapijskom tako i preventivnom radu.