Izdavačka delatnost

Udruženje psihoanalitičkih psihosomatskih psihoterapeuta Srbije sa svojim Centrom za psihosomatsku medicine i psihoterapiju, pored edukacija, ima nameru, da iz svojih ili sredstava dobijenih od donatora, štampa brošure ili knjige za edukante i stanovništvo radi čuvanja i unapređenja mentalnog i telesnog zdravlja.