Istorijat

Udruženje je osnovano 15.marta 2004.godine, pod imenom UDRUŽENJE PSIHOANALITIČKIH PSIHOSO- MATSKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE I CRNE GORE (UPPPSCG) u Zemunu. Osnovali su ga profesori Medicinskog fakulteta i Vojno Medicinske Akademije u Beogradu, Novom Sadu, psihoanalitički psihoterapeuti, psihijatri, gastroenterolozi, endokrinolozi, radiolozi, lekari opšte medicine, medicinski tehničari, psiholozi, socijalni radnici i drugi građani. Udruženje menja svoj naziv i nastavlja da radi, sa istim civljevima i proširenim sadržajima, nakon razdvajanja Srbije i Crne Gore iz zajedničke državne zajednice, u UDRUŽENJE PSIHOANALITIČKIH PSIHOSOMATSKIH PSIHOTERAPEUTA SRBIJE (UPPPS).Udruženje je član Saveza društava psihoterapeuta Srbije od svog nastanka, 2004 godine, i sprovodi program edukacije psihoanalitičke psihoterapije psihosomatski orijentisane, koji je sačinjen prema visokim standardima Evropske asocijacije za psihoterpiju (EAP), prihvaćen u maju iste godine,od strane Predsedništva SDPTJ. Od tada se redovno sprovodi edukacija psihoanalitičke psihoterapije, psihosomatski orijentisane. Poslednjih godina, sprovode se i edukacije srodnih psihoterapijskih metoda kao i relaksacionih tehnika.Ostvarena je saradnja sa svim srodnim stručnim društvima i organizacijama u zemlji koji rade na očuvanju i unapredjenju zdravlja stanovništva u okviru Saveza društava psihoterapeuta Srbije, sa Srpskom lekarskim društvom, posebno Psihoterapijskom sekcijom, i drugim državnim institucijama u Srbiji.Ostvareni su stručni kontakti i saradnja sa mnogim srodnim organizacijama i klinikama u Evropi i svetu..Održana su brojna predavanja na Univerzitetima, posebno ističemo – antistresni program na temu „Edukacija edukatora“ – u Centru za mir i razvoj, Univerziteta za mir i razvoj Ujedinjenih Nacija zatim “Menadžment i stres|“ sa akcentom na antistresni program, na Universitetu „Braća Karić“ u Beogradu, u 2007-oj godini, kao i slična predavanja na Universitetu “Union“ u Beogradu u 2010 godini.Održana su i brojna zdravstveno popularna predavanja za stanovništvo o prevenciji stresa antistresnim programima, prevenciji savremenih psihosomatskih poremećaja i oboljenja koji dominiraju u strukturi morbiditeta hroničnih nezaraznih oboljenja u našoj zemlji, radi očuvanja i unapredjenja zdravlja, i to u Beogradu, Novom Sadu, Jagodini, Ćupriji, Svilajncu i drugim mestima.